Skip links

Privacy & Cookies.

Indien je deze website bezoekt, worden er privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens verwerkt. ICONS Digital Group B.V. acht jouw privacy van groot belang. Om je privacy zo goed mogelijk te waarborgen, hanteren wij een aantal kernwaarden.